Inspecciona la qualitat dels serveis prestats.

Equipa els inspectors municipals amb la tecnologia necessària per controlar de manera integral i detallada els serveis dels contractistes i l’estat dels espais urbans.

Control de qualitat

Planifica el servei d’inspecció a partir de la planificació dels contractistes i la detecció d’incidències i recurrències.

Enregistra tota la informació de les inspeccions de camp en temps real i amb fotografies.

Analitza les incidències detectades i les recurrències i reincidències.

Gestiona les al·legacions dels contractistes, calcula els incompliments i genera informes automàtics

Altres solucions

Icon corresponsabilitat ciutadana
Corresponsabilitat ciutadana

Corresponsabilitza els ciutadans i els comerços.

CONEIX MÉS

Icon corresponsabilitat ciutadana
Control de serveis urbans

Pren el control dels teus serveis.

CONEIX MÉS

Contacte